Intervisie en coaching

De leerkracht moet gezien worden als belangrijke factor voor het slagen van een weerbaarheidtraining. Om ervoor te zorgen dat kinderen ‘levensecht’ kunnen leren moeten leerkrachten hun kennis en ervaring in dienst stellen van de ontwikkeling van kinderen (van Keulen, 2014). Daartoe moeten zij in staat zijn om vanuit een reflecterende invalshoek hun deskundigheid te vergroten en daarmee de kwaliteit van hun werk te vergroten. Praktisch moeten leerkrachten dan ook logischerwijs op de hoogte zijn en aan den lijve ondervinden wat weerbaarheid inhoudt om de kinderen goed te kunnen begeleiden bij het ‘weerbaar worden’.

Soorten intervisie

Intervisie is er in vele soorten en maten. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende methodes, bijvoorbeeld de Incidentmethode, de Balintmethode, de Socratische methode, de Roddelmethode en de non-verbale intervisie methode. Welke wijze van intervisie wordt uitgevoerd hangt vooral af van de samenstelling van het team en meer nog van de ontwikkelingsfase en onderlinge vertrouwdheid van het team.

Er wordt van de deelnemers verwacht dat ze een vraagstuk, waar ze tegen aan lopen in hun werk als leerkracht (het zogeheten ‘leervraagstuk’), voorbereiden. Tijdens de intervisie-sessie zal de docent op dit vraagstuk ingaan en de betrokkenen meer inzicht laten ontwikkelen in het eigen handelen in de bepaalde situatie. Eventueel worden vervolgens leerpunten geformuleerd om het eigen functioneren in dergelijke situaties te verbeteren.

De intervisie-sessie zal bestaan uit ten minste één dagdeel van 3-4 uur. E.e.a. is afhankelijk van het aantal deelnemers en de behoefte van de deelnemers en de school.