Weerbaarheidtraining

Kom op voor jezelf is een trainings- /coachings programma waarin we door middel van spel, gesprek en technieken kinderen en (jong)volwassenen hun eigen grenzen en die van anderen laten ontdekken, herkennen en respecteren waardoor ze in staat zijn afgewogen (eigen) keuzes te maken. Dit kan zowel in groepsverband als individueel verband.

Weerbaarheidtraining in groepsverband

De doelgroep bestaat uit :

 • Kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar
 • Jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar
 • (jong)volwassenen

Doel van de training

Het doel van de cursus is om de sociale weerbaarheid van de deelnemers te vergroten. De eigen kwaliteiten zijn daarbij het startpunt. Bereikt de training haar doel dan :

 • Is het zelfvertrouwen van de deelnemers toegenomen
 • Kunnen de deelnemers beter hun eigen grenzen aangeven
 • Beheersen de deelnemers een aantal fysieke technieken
 • Zijn de deelnemers verbaal beter in staat om voor zichzelf op te komen
 • Kunnen de deelnemers zich beter inleven in de ander

Inhoud van de training

Basisonderwerpen die aan bod komen

 • Stevig staan: leer stevig staan als een boom!
 • Trots zijn op jezelf
 • Ja-nee-twijfel gevoel
 • Lichaamstaal en non-verbale communicatie
 • Grenzen van jezelf en van de ander
 • Keuzes maken en het leren nemen van je eigen verantwoordelijkheid
 • Zelfbeheersing/ Rots en Water
 • De vier stappen methode
 • Groepsdruk en pesten

De trainingen op maat bestaan uit 8 tot 12 lessen van een uur waarbij sprake is van een mengeling van fysieke oefeningen en overlegmomenten. De deelnemers wordt geleerd in moeilijke situaties de juiste keuzes te maken.

De specifieke inhoud van de lessen wordt in overleg vastgesteld, we werken voornamelijk vraag gestuurd.