Docententraining weerbaarheid

Deze training is speciaal ontworpen voor de betrokken leerkrachten van de school. Deze training bestaat uit een aantal bijeenkomsten variërend van 2 à 3 dagdelen van gemiddeld 3 uur. Daarbij wordt in essentie ingegaan op de onderwerpen en thema’s zoals deze ook voor de training “kom op voor jezelf’ voor de leerlingen gelden.

Eerst wordt ingegaan op de basis die de leerlingen in de training aangeboden krijgen. Vervolgens wordt ook met de leerkrachten de verdieping geoefend. Leerkrachten worden niet opgeleid tot weerbaarheidstrainer. Wél krijgt de leerkracht handvatten aangeboden hoe de leerlingen te helpen weerbaarder te worden. Samengevat kan gesteld worden dat het doel van deze training voor leerkrachten is dat ze de eigen weerbaarheid vergroten, kennismaken met het programma ‘Kom op voor jezelf’ en het eigen handelen verbeteren.